Wat is SOHAP?

 

Special Olympics Healthy Athletes Program, in het kort SOHAP, is een uniek gezondheidsprogramma specifiek gericht op het ondersteunen van atleten met een verstandelijke beperking.  Dit programma werd opgesteld door Special Olympics Belgium samen met Lions België en wordt aangeboden, gratis, gedurende de jaarlijks terugkomende Nationale Spelen.  Om dit uniek gezondheidsprogramma te kunnen aanbieden heeft Lions België een Nationale Commissie en een werkgroep in het leven geroepen.
Het uiteindelijk doel is het bevorderen van de inclusie in onze maatschappij van de 165000 mensen met een verstandelijke beperking die in België leven.

Wat is het Special Olympics Healthy Athletes Programma (SOHAP) juist?

SOHAP of het gezondheidsprogramma biedt de atleten gratis gezondheidsscreenings aan. Want het komt vaak voor dat bepaalde fysieke ongemakken niet onmiddellijk opgemerkt worden door de verstandelijke beperking. Er zijn 8 screenings:

   •  Healthy hearing: onderzoek van de oren en het gehoor
   • Opening eyes: screening van de ogen en het zicht

   • Special Smiles: mondonderzoek

   • Fit Feet: check-up van de voeten en onderste ledematen

   • Fun Fitness: test van het evenwicht, lenigheid, kracht en conditie

   • Health Promotion: tips voor een gezonde levensstijl

   • Healthy Body: osteopathisch onderzoek van alle lichaamsstructuren en de juiste positie ervan

   • Diabetes Prevention: doorlichting om het risico op diabetes type 2 te bepalen

 Gezondheidsprofessionals en studenten van verschillende hogescholen voeren deze screenings uit en signaleren mogelijke gezondheidsproblemen. Ze geven gericht advies en verwijzen eventueel door naar een specialist. Op het einde van de screening ontvangt elke atleet bovendien een mooi geschenk.

Welke rol spelen Leo’s en Lions daarin?

Sinds 2001 ondersteunt Lions International via LCIF het Opening Eyes Program wereldwijd. Lions Belgium stapte in 2003 ook in dit programma. En breidde in 2006 haar steun uit tot het volledige SOHAP-aanbod. Niet alleen met vrijwilligers, maar ook financieel. Onder andere door de aankoop van duurzaam medisch materiaal voor het afnemen van de testen en in de werkingskosten van het gezondheidsprogramma.

Internationale erkenning

Deze jaarlijkse inspanning leverde Lions België in 2017 de ‘Golisano Health Leadership Award’ op. Gevolgd door de hoogste onderscheiding die binnen Special Olympics International wordt uitgereikt: de ‘Golisano Global Health Leadership Award’.
Dat leverde Lions België felicitaties uit Oak Brook op. Past International President Wing-Kun Tam zei hierover: “Ik hoop dat alle Lions van de wereld dit voorbeeld van Lions België volgen!”

Doel en werking SOHAP

Meer uitleg over het doel en de werking van SOHAP wordt gegeven in de link hieronder “Folder voor Clubs”

 

 

Waar en wanneer zal het doorgaan?

Van 17 mei tot en met 20 mei 2023 te Mechelen.

Tijdens de nationale spelen van Special Olympics België

Woensdag 17 mei: opbouw op de site, gevolgd door de openingsceremonie van Special Olympics in de avond.

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei: ondersteunen van de  SOHAP-programma’s.

 Zaterdag 20 mei voormiddag: ondersteunen SOHAP Programma’s.

Zaterdag namidag: afbouw op de site gevolgd door de slotceremonie van Special Olympics

  Hoe kunt u  SOHAP steunen?

Als club

 •  Indien nog niet gebeurd: Neem als club SOHAP op in uw lijst van de sociale doelen die u jaarlijks steunt.
 •  Stort elk jaar een bijdrage op rek
  BE30 0357 2022 2011

Help ons zoeken naar Give Aways

 • De atleten krijgen een geschenkje bij elk programma dat ze bezoeken. Elk jaar hebben we 4000 give aways nodig!

Als vrijwilliger

 • Kom helpen als vrijwilliger tijdens de Nationale Spelen in Mechelen tijdens de weekend van O.H.Hemelvaart: 17-20 mei 2023
 • Stort elk jaar een bedrag op rekening   
  BE 30 0357 2022 2011
  Vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal aatest (U betaalt dus maar € 22!)

  Video’s/getuigenissen van atleten

In onderstaande video’s kunt u horen en zien wat er allemaal wat er allemaal gebeurt in het gezondsheidsdorp van de Lions.  De tweede video is van 2018, ondertussen is het programma Diabetes toegevoegd aan de testen.

  Nieuws

kce

27/1/2023

De jarenlange inzet voor SOHAP door Lions België heeft ervoor gezorgd dat het gezondheidsprogramma uitgegroeid is tot één van de speerpunten in het beleid van Special Olympics België.
Dit leidt ertoe dat langzaam maar zeker aandacht wordt besteed aan de specifieke noden binnen de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Enkele jaren geleden heeft Special Olympics België het KCE (Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg) gevraagd om een  studie te maken rond “Verbeteren van de gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke beperking”. U vindt het persbericht en het rapport op deze Website.
Het rapport dat nu verschijnt is van groot belang, vermits de regering hier “moet” rekening mee houden….

 Verwezelijkingen

Wat doen we met de donaties van de clubs, leden en sympatisanten en het MD 112

Systematische aankopen van duurzaam medisch materiaal voor de screenings tijdens de Nationale Spelen om de kwaliteit van de jaarlijkse onderzoeken te verhogen
Zorgen voor het gratis blijven aanbieden van deze gezondheidsonderzoeken aan de atleten met een verstandelijke beperking

Wat doen we met de bekomen data

• De bekomen data van de screenings worden gebundeld en samengevat in tabellen.
• SOHAP wordt in 2022 erkend als voornaamste adviseur van het RIZIV betreffende de noden binnen de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking
• Op vraag van SOHAP heeft het KCE (Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg)  een studie gemaakt rond “Verbeteren van de gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke beperking”. Het rapport  verscheen in december 2022 en is van groot belang, vermits de regering hier “moet” rekening mee houden….

Het opleiden van professionals

• De jaarlijkse onderzoeken maken het opleiden mogelijk van professionals en studenten in het omgaan met mensen met verstandelijke beperking
• In  2020 en 2021 werden in samenwerking met Johnson & Johnson twee congressen georganiseerd voor huisartsen met als thema:”Hoe omgaan met mensen met een verstandelijke beperking”

Buitenlandse uitstraling

• In 2017 ontvangt Lions Club Belgium  de Golisano Global Health Leadership Award. De Past International Director stelt SOHAP België als voorbeeld te volgen door alle Lions clubs wereldwijd. Deze award is de hoogste eer die de Special Olympics toekent voor health partners en individuen
• In 2019 werd het programma “Diabetes Prevention” opgestart binnen SOHAP België als wereldprimeur.
• In 2020 ontvangt SOHAP een nieuwe erkenning door The Golisano Foundation als een Healthy community!
• In 2021 presenteert SOHAP België tijdens de Webinar van de Eastern India Lions Leadership Academy twee video‘s over het ondersteunen van het volledige gezondheidsprograma van Special Olympics Belgium door Lions Belgium. Deze beelden over de unieke inzet van Lions België gaan de hele wereld rond.
• In 2022 vraagt LCIF aan Lions België om in samenwerking met SOHAP een webinar te maken over het programma “ Diabetes Prevention”.

 Werkgroep SOHAP

Francois Oosterlynck

Voorzitter SOHAP
0477/54 42 84

Pierre Potvliege

Vice-voorzitter SOHAP
Special Olympics Manager Coordination HAP
0475/64 80 89

Marc De Kegel

Ambassadeur SOHAP
Past District Governor
0475/44 51 18

Paul Nauwelaerts

Counseler Lions Belgium MD 112 for SOHAP
Special Olympics  Manager Coordination  HAP
0496/ 54 16 11

SOHAP DISTRICTSVERANTWOORDELIJKEN

Emilie Martens

Verantwoordelijke District A
0471/ 38 04 83

Willy Gestels

Verantwoordelijke District B
0486/ 47 00 46

William Orlow-Andersen

Verantwoordelijke District C
0477/40 44 78

Pino Dentamaro

Verantwoordelijke District D
0477/19 27 96

Thierry Serck

Verantwoordelijke District A
0497/41 71 37

Benoit Smets

Verantwoordelijke District B
0494/57 39 24

Gaetane Dieryck

Verantwoordelijke District C
0478/76 68 10

Pieter De Smet

Verantwoordelijke District D
0475/64 65 75

Victor Walcarius

LEO Verantwoordelijke
0471/60 23 46

   Contact