Special Olympics Healthy Athletes Program SOHAP

Sinds 2003 is het Healthy Athetes Program SOHAP toegevoegd aan de Spelen. De aanleiding hiervoor is dat ofschoon atleten doorgaans een goede gezondheid hebben, specifieke gezondheidsproblemen toch vaak onopgemerkt blijven als gevolg van gebrekkige communicatie of laattijdige hulp. Daarom biedt het Healthy Athletes Program dank zij de actieve steun van Lions België gratis en op vrijwillige basis medische controles aan tijdens de Spelen en dit in acht disciplines. Deze medische onderzoeken worden uitgevoerd door gezondheidsprofessionals en studenten-vrijwilligers. Indien tijdens een medische controle een gezondheidsprobleem wordt vastgesteld, wordt dit gemeld, worden adviezen meegegeven en worden de atleten zo nodig doorverwezen voor verder onderzoek naar een specialist.